Ismeretlen terepen

Szilágyi Attila

Amikor olyan váratlan nehézséget tapasztalunk, amelyre az addig bevált racionális megoldási stratégiáink csődöt mondanak, akkor ideje lehet külső segítséget kérnünk.

Az elakadást legtöbbször valamekkora szintű tehetetlenség élmény­ként éljük meg, illetve ürességként, zavaró belső feszültség­ként, olykor szorongásként, vagy egyszerűen csak tanácstalanság­ként.

Az ilyen jellegű krízisek – vagy más szóval „válságok” – az élet normális és természetes részei és vele­járói, és az így keletkező átmeneti megtorpanásunknak, a lelassulásnak és megállásnak kifejezetten az a haszna, hogy lehetőséget teremt bennünk a változásra és a megújulásra.

Ilyenkor jön el az ideje, hogy végre figyelmet adjunk az életünk bizonyos területeinek, amelyeket esetleg sokáig elhanyagoltunk, átgondoljuk a helyzetünket, majd levonjuk a tanulságokat.

Az elmúlt 120 év pszichológiai módszertani tapasztalata pont az ilyen helyzetekben tud segíteni, hogy megtaláljuk végleges megoldásainkat a felgyűlt magán­életi, pár­kapcsolati és karrier problémáinkra.

Érdekelnek a lehetőségek

Tudta?

A személyiségünk fejlődése során mindannyian megélünk ún. „normatív kríziseket”, melyek segítenek elegendő időt és energiát fordítani a jelentős változásainkra. A két leg­ismertebb ezek közül az ún. „serdülő­kori le­válás” és az ún. „élet­közepi át­menet” időszaka, melyek lehetőséget adnak nekünk az addig szerzett tapasztalataink összegzésére és a személyes tanulságaink levonására. Ezekben az időszakokban lehet segítségünkre a humanisztikus rendszer­szemléletű önismereti konzultáció program.

Vision Relax

Megoldás­vizualizáció

Visszatérő konfliktusok gyötrik?

Amikor szeretnénk tartós megoldást találni egy minket zavaró, ismétlődő problémánkra, akkor fontos, hogy megvizsgáljuk és tudatosítsuk, hogy milyen érzelmi töltet és milyen hibás logika állt a hátterében, amivel a konfliktust létrehoztuk. Segíthet, ha újszerű szempontból közelítünk rá a helyzetünkre és az ahhoz vezető eseményekre, a kreatív képzeletünket használva úgy, mintha csak egy filmet vagy szín­darabot néznénk kívülről.

Mentor Program

Krízistanácsadás

Változtatna Önmagán és az életén?

Néha csak arra van szükségünk, hogy át­beszéljük a dolgainkat valakivel, aki pártatlan vissza­jelzést tud adni nekünk, és fel­teszi azokat a kérdéseket, amiket ön­magunknak nem merünk. Egy tapasztalt segítő talán már saját maga is keresztül­ment hasonlón, mint ami nekünk nehéz éppen. Hallgat és figyel. Érdekli, aminek örülünk, amit fájlalunk, ami jó nekünk és amitől félünk. Kérdez és érvel, míg­csak meg nem találjuk a saját megoldásainkat.

Sétaterápia

Sétaterápia

Ahogy lelkünk beöleli lépteink közös ritmusát, az fokozatosan kioldja belőlünk a szabad közlést gátló belső feszültséget. Ez igazán nagy segítség, amikor életünk nehéz élményeiről és helyzeteiről akarunk beszélni végre valakivel.

Távkonzultáció

Távkonzultáció

A távkonzultáció (videó- vagy hang­hívás) egy modern, utazási időt kímélő terápiás lehetőség, mely – az analitikus és a vizualizációs módszerek esetén – hasonló lég­körben és hatékonysággal zajlik, mint egy hagyományos alkalom.

Midlife metamorphosis

Amikor bárhol jó

Az élet célja, hogy képessé váljunk könnyeden áramolni a pillanattal miközben teljesen meg­éljük és fel­dolgozzuk az érzelmeinket. Azonban el­ámulni a jelentől úgy, mint ahogyan a kis­gyermek csodálja az ujjára szálló színes pillangót, nem azt jelenti, hogy állandóan mosolygunk, hanem sokkal inkább azt, hogy figyelünk arra, hogy valójában hogyan is vagyunk az adott helyzetben és meg­engedjük magunknak, hogy át­éljük a valódi belső reakciónkat az aktuális tapasztalásunk kapcsán. Ahogy a dal­szöveg mondja: „sírni, ha fáj; remegni, ha félek: érezni, hogy élek”.
In the present
Childhood trauma

Az ember boldogságának alapvető feltétele, hogy hűséges marad az ön­valójához: szégyen­mentes, hiteles, ön­azonos. Sajnos, manapság, a mi kultúránkban, szinte minden gyermek sérül a tekintetben, hogy a leg­szabadabban önmaga lehessen. Emiatt aztán felnőtt­ként újra meg kell tanulnunk szeretni, azaz úgy megoldani a konfliktusainkat, hogy egyik érintett fél se sérüljön közben: se a másikat ne bántsuk, se ön­magunkat.

Közismert pszichológiai alap­tétel, hogy tartós felnőttkori problémáink hátterében sokszor valamilyen gyermek­kori traumatikus élmény vagy téves családi (ún. „transz­generációs”) hit­rendszer húzódik meg. Az érzelmeink fel­dolgozása emiatt magában foglalja azt is, hogy megfelelő mértékű együtt­érző figyelemmel fordulunk saját félelmeink és a mögöttük lévő traumatikus tapasztalataink felé. Ez a fajta ön­szeretet minden­fajta változtatásra való el­határozás elő­feltétele.

Az érzéseink pontosan meg­mutatják, hogy mikor és milyen teendőnk van a lelki egészségünk megőrzése és helyre­állítása kapcsán. A korai személyiség­fejlődésünket érintő hiányokra és hibákra utalhat a krónikus vagy vissza­térő alacsony önértékelés, féltékenység, harag és becsapottság vagy igazság­talanság érzet. A meg­újulásra való készen­állásunkat pedig gyakran erős belső feszültség, kínzó űr, illetve unalom vagy kiégés érzet jelzi. Lelkünk ezáltal tudatja velünk, hogy eleget tapasztaltunk ahhoz, hogy le­tegyük a feleslegesen cipelt terheinket és be­gyógyítsuk mélyen égő sebeinket.

Cleaning tears
Wrecked and broken
Is there any hope?
Finding new horizon

Bátorságot és erő­feszítést kíván őszintén szembe­nézni a gondolkodás­módunkban és a viselkedésünkben rögzült hibákkal és a lelkünk mélyén égő fájdalmakkal, de minden­képpen megéri, mert ennek hatására képessé válunk rátalálni saját önhiteles hangunkra, és meg­tapasztalhatjuk a tudatosság, a spontaneitás és az intimitás korábban soha nem ismert mélységű öröm­teli pillanatait.

Ha szükséges, az őszinte befelé mélyüléshez igénybe vehetjük szak­ember segítségét, egy pár virtuális vállat, aki értő módon veszi át tőlünk terheinket, hogy utána meg­könnyebbülve indulhassunk tovább. Az ön­ismereti konzultáció alkalmak célja az, hogy fel­tárjuk a mélyen bevésődött káros emlék­pillanatokat és hiedelmeket, és kioldjuk az általuk okozott tudattalan gátlásokat: magányt, szégyent, bűn­tudatot és tehetetlenséget.

Hogyan zajlik a krízis­tanácsadás?

Counselling
Counselling

A konzultáció menete

Krízis esetén különösen fontos, hogy a lehető legkisebb fájdalommal, de az elérhető legnagyobb hatékonysággal haladjunk a gyógyulás felé. Ennek érdekében első­sorban szelíd-konfrontációs eszközöket alkalmazunk, például jelenet­terápiával kombinált relaxációs megoldás­vizualizáció módszert.

Ez egy modern technika, mely több bevált terápiás gyakorlat eszközeit egybe­ötvözve segít:

  1. kellően eltávolodnunk a problémáinktól annyira, hogy saját magunk vegyük észre a hibákat a gondolkodás­módunkban és a viselkedésünkben, majd pedig
  2. meg merjük közelíteni azok okát kellő együtt­érzéssel és megbocsátással – ily módon elérve a kívánt változást az életünkben.
Vision Relax
Vision Relax

Jelenet­terápia

Az eljárás központi elve, hogy a problémát, amit szeretnénk megoldani, illetve azt a nehéz érzést, amelyet szeretnénk kioldani, egy valós vagy kitalált főszereplő elképzelt történetébe ágyazva vizsgáljuk – mintha csak egy filmet vagy egy színdarabot néznénk kívülről. A szükséges pontokon aztán beavatkozunk a történetek kimenetelébe, azaz – kizárólag bizonyos meghatározott fordulatokat használva – „átírjuk a dráma forgatókönyvét”. Részletek >>

A terápiás ülés során Önmaga felé gyakorolt fókuszált figyelem, valamint a megoldásában testet öltő ön­gondoskodás által be­töltődnek a lappangó szükséglet­hiányai. Ennek hatására a viselkedésében és az érzelmi állapotában is változás áll majd be – pozitív irányban –, amit az alkalmat követő napokban az életében is észre fog venni – különösen a korábban problémás helyzetekben.

Egy eseti jelenet­terápiás kezelés díja: 30.000,- Ft/alkalom, a teljes idő­tartama pedig körülbelül 2 óra.

/ A konzultáció történhet telefonon vagy online videó­hívásban is, amennyiben Önnek úgy kényelmesebb.

Share your burden
Set your direction

Hogyan tovább?

Amennyiben igényli, a konzultáció utáni héten átbeszélhetjük a terápia során aktivált viselkedés­mintái hatásait, melyeket a találkozó óta megtapasztalt, és számba vehetjük az esetleges tovább­lépési lehetőségeket. A feldolgozó beszélgetés díja: 15.000,- Ft/alkalom, időtartama kb. 1 óra és történhet telefonon vagy online videó­hívásban, amennyiben Önnek úgy kényelmesebb.

Előre­haladásának mértéke három tényezőtől függ: az Önt zavaró szituáció jellegétől, az Ön aktuális személyiség­fejlődési fázisától és az elérni kívánt céltól.

Bizonyos esetekben – krónikus szorongás, függőségek, illetve elhúzódó krízis esetén – szükség lehet hosszabb ideig (kb. fél-egy év) tartó együttműködésre rendszeres találkozók keretében.

Bizonyos problémák akár egyetlen alkalom alatt meg­old­hatóak, és jellemzően néhány (legfeljebb 3-5) alkalom alatt a legtöbb tünet esetén jelentős változást érünk el.

Amennyiben további kérdése van, vagy szeretne időpontot foglalni, kérem, keressen az alábbi elérhetőségeim valamelyikén.