Együtt a változás útján

„Az életünk minden pillanata számít, megéri változni.” – Szilágyi Attila

Milyen a valódi/érett férfi és a felnőtt/gyógyult nő?

Sérülékeny, sebezhető és őszinte. Tudatos, spontán és bizalommal teli. Érez és él. Boldog és megelégedett. Sír és nevet. Alkot és pihen. Biztonságban érzi magát és biztonságot nyújt. Nyílt és felszabadult. Kíváncsi és empatikus. Létezik és áramlik. Közöl és megfigyel. Cselekszik és kapcsolódik. Jelen van a pillanatban és bele­feledkezik. Része az egésznek, egésze a résznek. Régésze a múltnak. Építésze a jövőnek. Gépésze a jelennek.

Mindenek előtt – és ez a fentiek legfontosabb előfeltétele – egy integrált lelkű személy érti, megérti, látja és elfogadja önmagát. Olyannak, amilyen. Annak, aki. Feltételek és kivételek nélkül. Ez az igazi változás: elfogadni azt, amit korábban elutasítottunk ön­magunkban. Megérteni azt, amit addig szégyeltünk és leg­szívesebben életünk végéig rejtegettük volna ön­magunk és mások elől. Itt kezdődik a valódi ön­azonosság, a felszabadult, természetes, spontán, tudatos, bensőséges kapcsolódás, az ön­hiteles élet.

Megérteni ön­magunkat azt is jelenti, hogy el merjük hinni, hogy meg­érdemeljük a szeretetet. Nem a tetteink miatt – tehát nem ki­érdemeljük –, hanem egyszerűen csak azért, mert vagyunk. A lényünk képesít arra, hogy szeretni tudjunk és a puszta létünk jogosít minket arra, hogy szeretve legyünk. Ha elfogadjuk ezt az univerzális igazságot, akkor helyreáll az önmagunkba és a világba vetett bizalmunk és képesek leszünk sérülékenyen megnyílni mások felé. Ily módon megtapasztalhatjuk azt az érzelmi gazdagságot, beteltséget és nyugalom élményt, amelyet a bensőséges emberi kapcsolatok nyújtanak.

Szilágyi Attila

Mentál­higiénés tanács­adással foglalkozom. 20 év mentori tapasztalat áll a hátam mögött. Humanisztikus pszichológiai elveket vallok és együttérzés­fókuszú terápiás módszereket alkalmazok. Bővebben rólam >>

Beszélgetéseink során:

 • meg­tapasztalod az érzelmeidet és el­fogadod a gondolataidat;
 • felismered az ismétlődő viselkedési hibáidat;
 • kioldod a konfliktusaid mögötti tudat­talan gátlásaidat; valamint
 • felfedezed és szabadon megéled az erősségeidet és a legfőbb tehetségeidet alkotó tulajdonságaidat.

Jelenleg az alábbi egyéni konzultációs programjaimmal állok rendelkezésedre:

Mentor ProgramTanács­adás
(mentorprogram)
17.500,- Ft /alkalom (1 óra)
Vision RelaxVizualizáció
(fókusz­meditáció)
35.000,- Ft /alkalom (2 óra)
Szituációs gyakorlatDráma­játék
(jelenet­terápia)
52.500,- Ft /alkalom (3 óra)

Ha szeretnéd, a mentori beszélgetést és a vizualizációs konzultációt tarthatjuk online. A személyes tanács­adásra esetenként sort keríthetünk coaching séta formában.

Vision Relax

Vizualizáció

Makacs vagy vissza­térő gyötrelem?

Amikor szeretnénk tartós megoldást találni egy minket zavaró, ismétlődő problémánkra, akkor fontos, hogy megvizsgáljuk és tudatosítsuk, hogy milyen érzelmi töltet és milyen hibás logika állt a viselkedésünk hátterében, amivel létrehoztuk. Segíthet, ha új­szerű szempont­ból közelítünk rá a helyzethez vezető eseményekre, a kreatív képzeletünket használva úgy, mintha csak egy filmet vagy szín­darabot néznénk kívülről. Jelenetről-jelenetre haladva egyre tisztábban látszanak az ok-okozati össze­függések és a bajból kivezető út.

Mentor Program

Tanács­adás

Változtatnál magadon és az életeden?

Néha csak arra van szükségünk, hogy át­beszéljük a dolgainkat valakivel, aki pártatlan vissza­jelzést tud adni nekünk, biztosít arról, hogy minden rendben van velünk és minden rendben lesz az életünk­ben, valamint fel­teszi nekünk azokat a kérdéseket, amiket magunk­nak nem merünk. Egy tapasztalt segítő talán már saját maga is keresztül­ment hasonlón, mint ami nekünk nehéz éppen. Hallgat és figyel. Érdekli, aminek örülünk, amit fájlalunk, ami jó nekünk és amitől félünk. Kérdez és érvel, míg­csak meg nem találjuk a megoldásainkat.

Konzultációs séta

Séta

Ahogy lelkünk beöleli lépteink közös ritmusát, az fokozatosan kioldja belőlünk a szabad közlést gátló belső feszültséget. Ez igazán nagy segítség, amikor életünk nehéz élményeiről és helyzeteiről akarunk beszélni végre valakivel.

Távkonzultáció

Online

A videó- vagy hang­hívás egy modern, utazási időt kímélő megoldás, mely során a mentori konzultáció a legtöbb esetben hasonló lég­körben és hatékonysággal zajlik, mint a személyes alkalom.

Az alábbiakban megismerheted az elindulok.hu mentor­program részleteit. Ki az a mentor? Miben tud neked segíteni? Mi a program célja? Hogyan működik? Mi lesz az eredménye? Meddig tart? Mennyibe kerül? Ki vehet részt benne? Olvass tovább, hogy megkapd a válaszokat. Ha egyéb kérdésed van, vagy szeretnéd kipróbálni, hogy neked való-e ez az együtt­működési forma, kérlek, bátran vedd fel velem a kapcsolatot.

Időpontot foglalok

Share your burden
Set your direction

Ki az a mentor?

„Minden ember­ben meg­vannak a belátáshoz, a személyes fejlődéshez, valamint a hozzá­állás és a viselkedés meg­változtatásához szükséges erő­források, melyek révén teljességgel ki­aknázhatja a benne rejlő potenciált, azaz képes az ön­gyógyítás­ra, ön­megvalósítás­ra és ön­meghaladás­ra.”

A mentor olyan pszichológus vagy mentál­higiénés tanács­adó, aki a személy­központú terápia szemléletét alkalmazva dolgozik, melynek alapelve, hogy a szak­ember csupán eszközként szolgál a kliens ön­fejlesztéséhez. A kliens tehát a saját kapacitását és vágyát használja fejlődésre és változásra, a tanácsadó pedig változást elősegítő környezetet teremt. A kettejük közti elfogadó, támogató kapcsolat segíti elő a kliens hitét ön­magában, valamint a maga­biztosságát és személyes fejlődését.

A mentor saját hitelessége és mélységes őszintesége arra bátorítja a klienst, hogy szabadon feltárja a gondolatait és az érzéseit. A mentor részéről megnyilvánuló feltétlen tisztelet abban ölt testet, hogy értékeli a kliens érzéseit, hozzá­állását és perspektíváját.

A tanácsadás során a jelenre és a jövőre fókuszálunk, nem pedig a múltra, a beszélgetést a kliens irányítja. A tanácsadó mindig élénken figyel a kliens élményeire és ítélkezés nélkül reagál. Pozitív, optimista és őszinte. Mindig feltétlen tiszteletet és empátiát tanúsít, miközben a kliens szemén keresztül látja és fogja fel a világot.

Miben segít?

„A mentor pozitív színben látja a klienst, ez­által képessé téve őt arra, hogy ő maga is megértéssel forduljon saját maga felé.”

A kliens felé áradó elfogadás lehetővé teszi számára, hogy el­fogadja ön­magát. Nő az ön­becsülése és a maga­biztossága, míg a bűn­tudata és a védekező reakciói gyengülnek. Növekvő önismerete pedig lehetővé teszi számára, hogy higgyen a képességeiben, jobban kifejezze magát és javítson a kapcsolatain.

Counselling
Counselling

Mentor­program

„Bajban lenni normális. A bajban segítséget kérni bátorság. A bajban levőnek segíteni erény.”

A mentor­program keretében általában 1 évig dolgozunk együtt az önismereti fejlődésed érdekében, az aktuális magán­életi-, pár­kapcsolati- és karrier-konfliktusaidra fókuszálva. Ez idő alatt hetente-kéthetente találkozunk személyesen, vagy konzultálunk telefonon vagy online.

Mi a mentor­program célja?

A rendszeres feltáró beszélgetéseink és az önismereti gyakorlatok által növekszel az ön­ismereted­ben és helyre­állítod magadban a körülötted levő világ felé és önmagad felé érzett bizalmat. Megérted, hogyan működsz és milyen tudattalan motivációk állnak a viselkedésed hátterében. Megtanulsz figyelni a saját belső hangodra és követni a lelked jelzéseit annak érdekében, hogy olyan döntéseket hozz az életedben, amelyek neked is javadra válnak, és mások felé is bántás­mentesek. Ez az együtt­működésünk hosszú­távú célja.

Hogyan érjük el?

Érzelmi tudatosságot növelő eszközökkel és módszerekkel konzultálunk alkalomról-alkalomra. Mindig az éppen aktuális problémáiddal és konfliktusaiddal foglalkozunk és azok megoldására fókuszálunk. Például:

 • Munka­hely: karrier, pénz­ügyek, hivatás;
 • Pár­kapcsolat és család: szex, szerelem, nemiség, intimitás, gyermek­nemzés, gyermek­születés, gyermek­nevelés, egyedül­lét, pár­keresés, udvarlás;
 • Érzelmek: csalódások, becsapottság, igazságtalanság, irigység, féltékenység, agresszió, türelmetlenség, tehetetlenség, szégyen, bűntudat, harag, félelem, szorongás, lehangoltság, szomorúság, magány;
 • Magán­élet: kortársi vagy szülő-gyermek konfliktusok, közösségi vagy otthoni konfliktusok, rokoni és házas­társi konfliktusok, váratlan élet­helyzetek, megcsalás, szakítás, válás, gyász, feldolgozás, újra­kezdés;
Mentor Program
Vision Relax

Hogyan zajlik egy mentori találkozó?

Elsősorban beszélgetünk. És azon belül számíts meglepő és kijózanító élményekre. Magasra és mélyre. Könnyedre és nehézre. Részemről sok elfogadásra és óvatos konfrontációra. Önmagad részéről pedig arra, hogy olykor őszintén meglepődsz, rá­csodálkozol és megrendülsz, akár könnyekre is fakadsz, máskor pedig felszabadító nevetésben törsz ki. A végén mindig kikönnyülsz és új elhatározásra jutsz.

Beszélgetéseink során:

 • felismered az ismétlődő viselkedési hibáidat;
 • kioldod a konfliktusaid mögötti tudat­talan gátlásaidat;
 • meg­tapasztalod az érzelmeidet és el­fogadod a gondolataidat; valamint
 • felfedezed és szabadon megéled az erősségeidet és a legfőbb tehetségeidet alkotó tulajdonságaidat.

Az önismereti gyakorlatok során a kreatív képzeletedet használod: érzelmi gátlásaid ki­oldására vizualizációs fókusz­meditációt alkalmazunk. Az élmény­alapú foglalkozásokon a saját tested, vagy a téged körül­vevő tárgyak segítségével teszed a térben láthatóvá a gondolataidat és érzelmeidet, hogy alaposan körbe tudd őket járni. Kettőnk közti szituációs dráma­játék segítségével pedig korábban elmaradt lehetőségekre is sort keríthetsz végre, például olyan találkozásokra és beszélgetésekre, amelyekhez a másik fél valamilyen oknál fogva már vagy még nem elérhető.

Mit érhetek el a folyamat végén? Mi lesz az együttműködésünk eredménye?

Megerősíted a ki­teljesedett élet­élményhez szükséges képességeidet:

 • érzékenyen felismered és hitelesen kommunikálod a szükségleteidet és a határaidat;
 • szégyen és bűntudat nélkül mondasz igent vagy nemet váratlan helyzetekben is;
 • gátlás­mentesen adsz és be­fogadsz, kapcsolódsz vagy le­válsz, szükség szerint közeledsz vagy távolodsz, valamint belső békével fogadod azt is, ha szeretnek téged és azt is, ha vissza­utasítják a teljes lényedet vagy egy kezdeményezésedet.

Miben lesz más az életem ezután?

Közelebb kerülsz magadhoz és ön­hitelessé válsz. Gátlásaid csökkennek, szorongásaid megszűnnek, a tudatosságod és a felszabadultságod pedig megnövekszik. Személyiséged fejlődését az élet­helyzeteid és érzelmi reakcióid radikális változása kíséri. A minden­napokat könnyebb­nek éled meg, az ünnepi pillanatokat pedig gazdagabb­nak.

Hol zajlanak a személyes találkozók?

Budán, a XII. kerületben. A foglalkozások helyszíne: 1121 Budapest, Karthauzi utca 6. 1/6.

Kapcsolat

Online alkalmakra van lehetőség?

Igen, van. A feltáró beszélgetések és a vizualizációs fókusz­meditáció módszerei alkalmazhatóak online vagy telefonos táv­konzultáció keretében is.

Mennyi ideig tart egy alkalom?

A mentori tanács­adás időtartama 1 óra. A fókusz­meditációs konzultáció időtartama 2 óra. A komplex test­fókuszú önismereti helyzet­gyakorlatokat és szituációs dráma­játékot is magukban foglaló alkalmak általában 3 óra hosszúságúak.

Javaslom, hogy a találkozásaink előtt biztosíts magadnak elegendő időt a ráhangolódásra és közvetlenül utána adj időt a feldolgozásnak is.

Mennyibe kerül?

Próba lehetőség van?

Igen. Ha szeretnéd kipróbálni, hogy milyen élmény neked egy ilyen mentori találkozó, mielőtt elköteleződsz, vagy egyszerűen csak egy bizonyos problémáddal kapcsolatban szeretnél kérni konzultációt, szívesen fogadlak egyszeri/egyedi alkalomra is. Ha úgy könnyebb­nek érzed, hogy egy idegen felé meg­nyílj első alkalommal, próbáld ki a konzultációs séta lehetőséget.

Kapcsolat

Gondolom, tele vagy kérdésekkel. Hívj fel, vagy írj rám, és kezdjünk el beszélgetni. Ha kitöltöd az időpontkérő űrlapot, rövid időn belül visszahívlak és hamarosan találkozunk.

Töltsd ki az alábbi időpontkérő űrlapot és rövid időn belül visszahívlak:

Szilágyi Attila

ELINDULOK.HU
progresszív szemléletű
mentálhigiénés
konzultáció
+36-20-571-6499