Crossroad

Tanács­adás
(Mentori konzultáció)

„Az életünk minden pillanata számít, megéri változni.”

Krízis­ben lenni, tehetetlen­séget vagy tanács­talan­ságot meg­élni, a bűn­tudat vagy a szégyen terhével, magányosan: fájdalmas, kimerítő és elkeserítő élet­tapasztalat. Ilyen helyzet­ben radikális szemlélet­váltás­ra lehet szükségünk. A baj­ból ki­felé vezető úton az egyik leg­fontosabb és leg­jelentősebb lépés az a pillanat, amikor beismer­jük, hogy nem megy tovább egyedül. Az erő és a bátorság jele az, ha elhatározzuk, hogy segítséget kérünk és szak­emberhez fordulunk.

Néha csak arra van szükségünk, hogy át­beszéljük a dolgainkat valakivel, aki őszintén érdeklődik irántunk és pártatlan vissza­jelzést tud adni nekünk. Aki biztosít minket arról, hogy minden rendben van velünk és minden rendben lesz az életünkben, valamint fel­teszi nekünk azokat a kérdéseket, amiket ön­magunknak nem merünk. Egy tapasztalt segítő már maga is keresztül­ment hasonlón, mint ami nekünk nehéz éppen. Hallgat és figyel. Érdekli, aminek örülünk, amit fájlalunk, ami jó nekünk és amitől félünk. Kérdez és érvel, míg­csak meg nem találjuk a problémáinkra a saját megoldásainkat.

Kinek ajánlott?

Bátorságot és erő­feszítést kíván tőlünk őszintén szembe­nézni a gondolkodás­módunkban és a viselkedésünkben rögzült hibákkal és a lelkünk mélyén égő fájdalmakkal, de minden­képpen megéri, mert ennek hatására képessé válunk rátalálni saját önhiteles hangunkra, és meg­tapasztalhatjuk a tudatosság, a spontaneitás és az intimitás korábban soha nem ismert mélységű öröm­teli pillanatait.

Olykor egy-egy váratlan élet­esemény kapcsán érzünk késztetést, hogy segítséget kérjünk: pár­kapcsolati státusz­változás, karrier­válság, egészség­ügyi problémák, vagy jelentős család­rendszer­beli változások, például gyermek­születés vagy egy szerettünk elvesztése esetén. Sokunkban pedig egyszerűen életkori sajátosságként jelenik meg az igény, hogy letisztázzunk bizonyos dolgokat, valamint figyelmet fordítsunk olyan élet­területeinkre, amelyeket sokáig elhanyagoltunk.

Bármi késztessen is arra, hogy időpontot foglalj egy segítő szakember­hez, hosszú távon minden­képpen javadra válik.

Időpontot foglalok

Mi az a mentoring?

„Minden ember­ben meg­vannak a belátáshoz, a személyes fejlődéshez, valamint a hozzá­állás és a viselkedés meg­változtatásához szükséges erő­források, melyek révén teljességgel ki­aknázhatja a benne rejlő potenciált.”

A mentori szemléletű tanács­adás irányzatának alap­elveit Carl Rogers amerikai pszicho­terapeuta dolgozta ki. Alap­hipotézise, hogy minden ember­ben az ön­maga pozitív irányú változásának hatalmas tartalékai rejlenek. A mentori kapcsolat célja az, hogy ezek mozgósítását segítse elő. A mentori szemlélet fő jellemzője az empátiás megértés, a feltétel nélküli elfogadás és az őszinteség. A tanács­adó egész személyiségével, hitelesen van jelen a kapcsolatban, nem próbálja meg befolyásolni a kliensét, hanem olyannak fogadja el, amilyen. A beszélgetések célja, hogy eltávolítsák a kliens gondolkodásában rejlő akadályokat, amelyek gátolják őt a ki­teljesedésé­ben.

További információ:

Kapcsolat

Amennyiben további kérdésed van, vagy szeretnél időpontot foglalni, kérlek, keress meg az alábbi elérhetőségeim valamelyikén.

Töltsd ki az alábbi időpontkérő űrlapot és rövid időn belül visszahívlak:

Szilágyi Attila

ELINDULOK.HU
mentálhigiénés
konzultáció
+36-20-571-6499