Mentor Program

Krízis­tanácsadás

Az Önbizalom Mentor­program egy általában 1 évig tartó kölcsönösen elkötelezett együtt­működés kettőnk között, mely során közösen nyomon­követjük az Ön önismereti-, magán­életi-, pár­kapcsolati- és karrier­fejlődése mértékét. Ez idő alatt hetente-kéthetente személyesen találkozunk, illetve alkalmanként telefonon vagy online videó­hívásban konzultálunk.

Mi az a folyamat, amin keresztül fogok menni? Mi fog velem történni?

A mentori együtt­működés alapvető célja az, hogy a rendszeres feltáró beszélgetések és érzékenyítő gyakorlatok által fokozatosan egyre közelebb kerüljön Önmagához és előre­haladjon az ön­hitelességben. Önismerete növekedésével párhuzamosan a gátlásai és szorongásai csökkennek és megszűnnek, a tudatossága és a felszabadultsága pedig megnövekszik.

A konzultációs alkalmak megerősítik a ki­teljesedett élet­élmény­ képességeit:

  • érzékenyen felismerni és hitelesen kommunikálni a szükségleteit és a határait,
  • gátlás­mentesen adni és befogadni,
  • szégyen és bűntudat nélkül igent vagy nemet mondani, valamint
  • rugalmasan elfogadni az elutasítást.

Alkalomról-alkalomra mindig az éppen aktuális problémáival és konfliktusaival foglalkozunk (munka­hely, magán­élet, pár­kapcsolat, család, karrier, pénz­ügyek, hivatás, szex, stb.) és azok megoldására fókuszálunk.

Személyisége fokozatos fejlődését az élet­helyzetei és érzelmi reakciói radikális változása jelzi majd.

Hogyan zajlik egy mentori találkozó?

Elsősorban beszélgetünk.

És azon belül számíthat meglepő és kijózanító élményekre. Magasra és mélyre. Könnyedre és nehézre. Részemről sok elfogadásra és óvatos konfrontációra. Önmaga részéről pedig őszinte meglepetésre, rá­csodálkozásra és megrendülésre, olykor pedig felszabadító nevetésre vagy sírásra, majd végül elhatározásra és kikönnyülésre.

Beszélgetéseink során:

  • felfedezi és szabadon megéli a tulajdonságait,
  • meg­tapasztalja és el­fogadja a gondolatait és az érzelmeit,
  • felismeri az ismétlődő viselkedési hibáit és
  • kioldja a konfliktusai mögötti érzelmi gátlásait.

Érzelmi gátlásai ki­oldására jelenet­terápiás vizualizációt alkalmazunk, valamint egyéb fókusz­gyakorlatokat, melyek során a kreatív képzelete, a saját teste, vagy az Önt körül­vevő tárgyak segítségével teszi a térben láthatóvá a gondolatait és érzelmeit, hogy alaposan körbe tudja őket járni.

Kettőnk közti szituációs helyzet­gyakorlatok segítségével pedig olyan elmaradt beszélgetésekre is sort keríthet képzeletben, amelyekhez a másik fél valamilyen oknál fogva már vagy még nem elérhető az életében.

Esetenként, ha igényli, a konzultációt stressz­kezelő gyakorlattal kezdhetjük vagy zárhatjuk.

Hol zajlanak a találkozók?

A személyes találkozók helyszíne jelenleg egy XII. kerületi barátságos hangulatú rendelő.

Van lehetőség online alkalmakra?

Igen, van. A feltáró beszélgetések és a megoldás­vizualizáció módszerei kiválóan alkalmazhatóak táv­konzultáció keretében is.

Mennyi ideig tart egy alkalom?

A tanácsadás időtartama rendszerint 1 óra, de lehetőség van ennél rövidebb és hosszabb találkozóra is. A vizualizációs konzultáció időtartama jellemzően legfeljebb 2 óra.

Javaslom, hogy a találkozásaink előtt biztosítson Önmagának elegendő időt a ráhangolódásra és közvetlenül utána engedjen teret a feldolgozásnak is.

Mennyibe kerül?

Van próba lehetőség?

Igen. Ha szeretné kipróbálni, hogy milyen élmény Önnek egy ilyen mentori találkozó, mielőtt elköteleződik, vagy egyszerűen csak egy bizonyos problémájával kapcsolatban szeretne kérni konzultációt, szívesen fogadom egyszeri/egyedi alkalomra is. Kérem, keressen meg, és egyeztetünk egy Önnek megfelelő időpontot.

Időpont foglalás

Vision Relax

Megoldás­vizualizáció

A megoldás­vizualizációs jelenet­terápia (Vision Relax) forradalmi módszerrel segít feltárni és kijavítani a konfliktusaink hátterében meghúzódó tudattalan gátlásainkat és motivációinkat.

A konzultáció általában két óráig tart és két részre oszlik: egy rövidebb kognitív szakaszra és egy hosszabb érzelem­vezérelt szakaszra.

1., A KONFLIKTUS BE­AZONOSÍTÁSA: A beszélgetés elején röviden át­tekintjük a hozott problémáját. Az Ön számára kívánatos részletesség­gel meg­oszthatja velem, hogy mivel akar aznap foglalkozni, mi az a zavaró érzelmi állapot vagy élet­esemény, amivel szembe­néz éppen és amiben el­akadást tapasztal.

Amennyiben ez az első vizualizációs vagy jelenet­terápiás alkalma, akkor pár szóban én is elmondom a módszerrel kapcsolatos tudnivalókat – ami egyébként nagyjából egyezik az itt leírtakkal – és válaszolok a felmerülő kérdéseire.

2., MEGOLDÁS­FÓKUSZ: Ezután legtöbbször úgy folytatjuk, hogy Ön kényelmesen elhelyezkedik a kanapén, én pedig mondok pár mondatnyi relaxatív szöveget, miközben Ön a megoldandó konfliktusra vagy kioldandó érzelemre fókuszál. Általában a relax szöveg végére automatikusan meg is jelenik az első történet a képzeletében, ami az aktuális helyzetét jelképezi. Ön megfigyeli a történetet, amit a kreatív képzelete alkot – és amit lát, azt elmondja nekem is, én pedig jegyzetelem.

Ha esetleg nem annyira vizuális típus, akkor simán csak beszélgetünk: én kérdezek, Ön pedig kedve szerint válaszol, s így alkotunk együtt egy történetet, amiben a főhős döntései és érzései az Ön elképzeléseit tükrözik majd.

Ezután a jelenet tartalmától, a főszereplő állapotától, a vele történő eseményektől és a reakcióitól függően haladunk vagy az adott történeten belül előre vagy hátra, vagy szükség esetén átugrunk egy-egy előzmény- vagy következmény­jelenetre.

A „történet-láncolat” végén mindig Ön találja meg és alkalmazza az Önnek éppen megfelelő megoldást. Ennek köszönhetően ismeri majd fel ezután azt is, hogy milyen hibás logika mentén jutott bajba, és hogyan fog tudni belőle tovább­lépni.

Ebből fakad a tulajdonképpeni terápiás hatás. A napi alkalmat csak akkor zárjuk le, ha Ön teljesen elégedett az elért eredménnyel.

Aviatress
Aviator
Dare to Dream
Live as a Free Soul

Az a rossz érzés, amelynek a kioldása érdekében hozzám fordult, a konzultáció végére mindenképpen megszűnik. Egyrészt azért, mert megérti, hogy milyen korai traumatikus élmény vagy transzgenerációs hidelem okozta a problémáját, másrészt azért, mert felismeri a hibát, amelyet eddig elkövetett. És végül azért, mert azt is felismeri, hogy hogyan fog ezután másként viselkedni úgy, hogy az az Ön számára jó legyen.

Az oldás utáni lezáró beszélgetésben szívesen válaszolok az esetleges kérdéseire és megosztom az észre­vételeimet.

Az alkalom utáni napokban, hetekben megfigyelheti majd, hogyan változik az élete, különös tekintettel a korábban zavaró problémára és a kioldott jelenségre adott reakcióira. Ez okozza majd Önben a végső megnyugvást, mivel ekkor érzékeli a saját bőrén a megoldása hatékonyságát.

Van lehetőség online alkalmakra?

Igen, van. A megoldás­vizualizáció módszere kiválóan alkalmazható táv­konzultáció keretében is.

Mennyibe kerül?

A megoldás­vizualizációs jelenet­terápia (Vision Relax) díja alkalmanként 30.000,- Ft.

Időpont foglalás

Eset­tanulmányokért és élmény­beszámolókért, kérem, iratkozzon fel az Elindulok.hu önismereti műhely hírlevél szolgáltatására:

Sétakonzultáció

Séta­konzultáció

Jó ötlet lehet olykor a konzultációt kivinni a négy fal közül.

Úton lenni szó szerint és jelképesen

„A séta az élet legemberibb életütemét fejezi ki. Aki sétál, nem akar eljutni sehová, mert ha célzattal és úti­céllal ered útnak, már nem sétál, csak közlekedik. A sétáló út­közben, minden pillanatban, megérkezett a séta céljához, mely soha nem egy ház vagy fa­törzs, vagy szép kilátás, csak éppen ez a levegős és közvetlen érintkezés a világgal.” — Márai Sándor

Különös ereje van annak, amikor egyszerre kapcsolódunk a környezetünkhöz és ön­magunkhoz. Olykor egy csendes lugas hív a gondolatainkban való mélyülésre, máskor pedig a tágas tér segít kifejeznünk felszabaduló érzéseinket.

„Ahogy a lelkünk beöleli lépteink közös ritmusát, az lassanként kioldja belőlünk a szabad közlést gátló fojtogató feszültségeket. Ez igazán nagy segítség olyankor, amikor az életünk nehéz élményeiről és helyzeteiről akarunk beszélni végre valakivel. Miközben több száz vagy ezer lépést tesznek lábaink a szó szerinti ösvényeken, megtesszük azt az egy jelképes lépést is, amely kivezet az elakadásunkból.” — Haas György

A konzultációs séta során alkalmazott szemlélet az ún. „ultrarövid-terápiás” módszertanok közé tartozik, ezért kiválóan alkalmas az elakadások akár egyetlen alkalom alatt történő kioldására.

Mire számítsak?

A séta­konzultáció egyebekben pontosan úgy zajlik, mint általában a mentori találkozó, azzal a különbséggel, hogy nem egy zárt térben ülve beszélgetünk, hanem a környező parkok fái között vezető ösvényeken sétálva.

A beszélgetés közben kérdésekkel segítek tágítani a lehetőség­horizontja spektrumát és át­keretezni az előre­haladását akadályozó negatív hiedelmeit. Egyes témákban szituációs párbeszédre hívom majd annak érdekében, hogy irányt találjon és beazonosítsa a lehetséges erő­forrásait.

Alap­vetően a séta folyamán is ugyanaz a célunk, mint bármely mentori konzultáción: ön­maga felfedezése egy olyan őszinte légkörben, mely teret ad a teljes, ön­hiteles megnyílásra.

Ehhez pedig ugyanazzal a motívummal leszek jelen Önnek, mint amit az egyéni üléseinken megszokhatott: osztatlan és ítélkezés­mentes figyelemmel, értő érdeklődéssel és megtartó elfogadással hallgatom.

Járt, s járatlan utakon

Legtöbbször intuitívan ráérzünk arra, hogy melyik útirány kedvez az érzéseink fel­szakadásának és a gondolataink fel­szabadult áramlásának. A terep­viszonyok pedig gyakran az érzéseinket tükrözik: amikor lejtőn sétálunk lefelé (elengedés), amikor meg­pihenünk egy árnyas fa alatti padon (erő­gyűjtés), és amikor kaptatunk felfelé egy lépcsőn vagy fel­kapaszkodunk egy meredek emelkedőn („van tovább”).

Hogyan készüljek?

Az időjáráshoz és a séta helyszínhez (Normafa közeli hegyvidéki utcák vagy természeti parkok) megfelelő öltözékkel és egy palack vízzel.

Mennyibe kerül?

A séta­konzultáció díja megegyezik a tanácsadás díjával, jelenleg 15.000,- Ft/óra, így például egy 3 órás séta díja 45.000,- Ft/alkalom (3 óra).

Időpont foglalás

Távkonzultáció

Távkonzultáció

A távkonzultáció (videó- vagy hang­hívás) egy modern, utazási időt kímélő terápiás lehetőség.

Az önismereti konzultáció online formája – az analitikus és a vizualizációs módszerek esetén – hasonló lég­körben és hatékonysággal zajlik, mint egy hagyományos alkalom.

Videó- vagy hang­hívás?

A videó­hívás előnye, hogy látjuk egymás non­verbális kommunikációs jelzéseit, ezáltal akkor is tudjuk, hogy mi történik épp beszélgető­partnerünkben, amikor „csend van” a másik oldalon. Ez növeli az intimitás­érzetet és a biztonság­érzetet.

Az is előfordulhat, hogy valaki egyszerűen nem szereti a videóhívást. Ez is teljesen rendben van. Tapasztalatom szerint a konzultáció kiválóan tud működni hagyományos telefonon vagy online hang­híváson keresztül is.

Amennyiben a megfelelő bizalmi légkört már legalább egy személyes találkozásunk során megtapasztaltuk, akkor várhatóan gördülékeny természetességgel fogunk tudni együtt dolgozni a digitális térben is.

Support call

Hogyan készüljek?

A konzultáció idejére biztosítson magának csendes környezetet, ahol zavartalan nyugalomban érzi magát annyira, hogy meg tudjon nyílni a hívás közben. Amennyiben relaxációs vizualizációval dolgozunk, akkor jó, ha kényelmesen le tud ülni vagy feküdni úgy, hogy a szemét is be tudja hunyni. Figyeljen a készüléke akkumulátorának töltöttségére, videó­hívás esetén pedig gondoskodjon stabil internet kapcsolatról.

A kihangosított hívások során olykor hajlamosak vagyunk nagyobb hang­erővel beszélni, ami valamelyest az intim és sérülékeny légkör ellen dolgozik. Ezen segíthet, ha mikrofonos füllhallgatót használunk, így akár csukott szemmel és suttogva is beszélhetünk, ami növeli a befelé mélyülés lehetőségét.

Mennyibe kerül?

A táv­konzultáció díjai megegyeznek a személyes találkozó díjaival:

Időpont foglalás

Amennyiben további kérdése van, vagy szeretne időpontot foglalni, kérem, keressen az alábbi elérhetőségeim valamelyikén.